Belastingen

Lastenstijgingen voor de burgers en bedrijven worden zoveel mogelijk tegengegaan.
Dit betekent dat hogere uitgaven of tekorten op de eerste plaats worden gedekt door nieuw voor oud, verbetering van de efficiency.
Geen trendmatig verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor burgers en bedrijven, mits aantoonbaar voor leefbaarheidsverbetering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.