CDA

Het CDA is een brede volkspartij, die zich inzet voor iedereen.

In de opvatting van het CDA nemen mensen, hoe verschillend ook, verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij geloven dat mensen niet alleen voor zichzelf leven. Hierbij spelen begrippen die de kernwaarden van de Bijbel vormen een belangrijke rol: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.