Dorpen en wijken

Meierijstad is een gemeente met schitterende dorpen en mooie wijken. Ieder dorp en elke wijk heeft zijn eigen samenstelling en behoeften. Het CDA begrijpt dat maatwerk vereist is op dorps- en wijkniveau. Als CDA is het ons ideaal dat de gemeenten mensen ruimte geeft om initiatieven te ontplooien in hun buurt. Met hulp van de gemeente als dat nodig is.
Een gespreide verantwoordelijkheid dus.

Het CDA wil leefbaarheidsbudgetten beschikbaar stellen voor de dorpen- en wijken.
Als aanvulling hierop willen we onderzoeken om ‘uren’ beschikbaar stellen vanuit onderhoudsbudgetten etc. die verdeeld kunnen worden over klussen in de openbare ruimte van de dorpen en wijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.