Duurzaamheid

Het CDA kiest voor duurzame energie en investeren in circulaire economie; met de voorkeur voor Zonne-energie, boven Windenergie.  En voor zonnepanelen op daken, boven zonneweiden op de grond. Haalbare particuliere initiatieven kunnen steun krijgen van de gemeente.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het besparen van energie en recycling. Bijv. door LED-verlichting te gebruiken in de openbare ruimte, door zonnepanelen op gemeentelijke panden én meer laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. Het is een opdracht voor ons allemaal.

Draagvlak vóóraf voor nieuwe duurzaamheidsprojecten is essentieel. Daarbij kiezen we altijd voor projecten die de betrokken wijk en bewoners ook een voordeel opleveren.

Denk aan de toekomst van de jeugd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.