Energie

Meierijstad ondersteunt en verbinden in de innovatieve sectoren die in transitie zijn, zoals Agrifood en Energie.

De noodzaak om zuinig om te gaan met de wereld die we hebben en koesteren staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wij willen de wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen. Dat heet Rentmeesterschap. Hierin zijn we ambitieus, want in 2050 moet de gemeente Meierijstad energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken, als dat we gebruiken. Daar zijn we nog lang niet. Daarom investeren we conform de zonneladder in schone energie, maar ook in nieuwe technieken. We hebben nog veel stappen te zetten, samen, in onze dorpen en wijken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.