Groen in stad of dorp

Het CDA wil meer groen in de dorpen en wijken brengen. Op nieuwbouwlocaties maakt de aanplant van groen een essentieel onderdeel uit van de plannen.

Parken goed onderhouden en beter benutten door het aanbrengen van de juiste voorzieningen (banken, outdoor fitness en speelvoorzieningen). Ook het inzetten van wijkbudgetten voor het onderhouden van het groen op basis van participatie, streeft naar een gedeelde verantwoording voor de leefbaarheid van de wijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.