Kerkgebouwen en leegstand

Hierbij wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee.
Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.