Leefbaarheid

De dorpen en wijken in Meierijstad zijn aantrekkelijk om prettig, gezellig, gastvrij en sfeervol om in te wonen en te verblijven. Belangrijk is de inwoners van Meierijstad betrokken zijn bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid. De gemeente Meierijstad dient initiatieven nadrukkelijker te ondersteunen, bij voorbeeld door het oprichten van een vrijwilligers databank.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.