Nieuwbouw

Voor een levendige dorp of wijk zijn de aanwezigheid van een supermarkt, een school en verenigingsleven cruciaal. Dit alles kan alleen bij voldoende inwoners. Wij zetten stevig in op nieuwbouw van levensloopbestendige woningen, passend bij onze dorpen en wijken, door inbreiding te stimuleren, meerlaags te bouwen, voor alle doelgroep met extra aandacht voor starters en waar mogelijk woningsplitsing stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.