Onderwijs

Samenwerking tussen scholen en instanties wordt door de gemeente gestimuleerd om gezamenlijk voortijdig schoolverlaten, ongeoorloofd schoolverzuim en achterstandssituaties terug te dringen. 

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en kunnen van speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid.

Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk en kwaliteit leveren zodat elk talent tot zijn recht komt. Een school moet daarnaast een veilige plek zijn om te leren én als ontmoetingsplek in elk dorp en wijk. Het CDA vindt het essentieel dat in alle dorpen en wijken het onderwijs behouden blijft.

Onderwijs volgen op latere leeftijd verbreedt de kansen op een baan. Dit stimuleren we door het mogelijk maken van omscholing of door het aanbieden van taalonderwijs voor internationale medewerkers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.