Financiële Paragraaf

Het kasboekje van Meierijstad moet op orde zijn om te kunnen doen wat we willen doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we investeren in nieuwe zaken, zoals dat in het programma staat. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen we als CDA niet voor weg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.