Openbaar vervoer

Het CDA wil de bereikbaarheid en rijtijden van het lokaal openbaar vervoer verbeteren met (gemeentelijke) buurtbussen i.c.m. seniorenbussen, regiotaxi en ruime beschikbaarheid van OV fietsen. Dit in overleg met de professioneel vervoerder. Het ondersteunen van kleinschalige initiatieven door gemeente is hierbij belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.