Schoolverzuim

Vroegtijdige inschakeling van de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim zorgt van gemeentewege voor een goede coördinatie tussen school, politie en hulpverlening. Het CDA wil het percentage ban 1,2 % in de regio Noordoost Brabant liefst verder verlagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.