Sociaal Domein

Alle gelden die de gemeente van het Rijk krijgt om aan de WMO en het Sociaal Domein te besteden, besteden wij ook aan deze domeinen. Waarbij het CDA wil inzetten op kortere wachtlijsten, jeugdzorg en preventie, laagdrempelige hulp, onderscheid in essentiële jeugdzorg, Sociale wijkteams combineren in wijkgebouwen. Goede initiatieven verder uitbouwen binnen de gemeente Meierijstad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.