Verduurzamen verkeer

Het CDA wil meer faciliteren van elektrisch rijden. Daarvoor wil het CDA het aantal openbare oplaadpunten minimaal verdubbelen. In ieder dorp of wijk worden oplaadpunten voor de fiets geïnstalleerd. Ook het uitbreiden en verbeteren van het fietspaden netwerk heeft onze aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.