Verkeer en bereikbaarheid

De bereikbaarheid van onze gemeente blijft van groot belang: met de fiets, met de auto, te  voet en met het openbaar vervoer (uitbreiden). Het verkeer moet ook veilig zijn voor jong en oud. De wijze waarop we ons vervoeren verandert en wordt steeds innovatiever. Ondertussen zien we een zware druk op onze snelwegen en de wegen om de dorpen in- en uit te komen. Dit geldt ook voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen. Als laatste het buitengebied toegankelijk maken voor landbouwverkeer, zodat schade aan wegen en bermen wordt voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.