Verkeersveiligheid scholen

De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen moet geborgd zijn, bijvoorbeeld schoolomgevingen verkeersveilig inrichten, door zebrapaden en verkeersaanpassingen bij oversteekplaatsen en op fietsroutes van en naar school.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.