Wijkoverlast

Overlast van buurtbewoners in wijken, die zich niet aan de regels willen houden, moet worden bestreden. Het moet niet zo zijn dat de overlastgevers de leefbaarheid in een wijk aantasten. Het CDA wil samen met de woningcorporaties deze overlastgevers aanpakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.