Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren

Antwoord CDA Moerdijk: Neutraal

 

De huidige voorstellen over het referendum geven te weinig ruimte aan de integrale politieke beleids/ en belangenafweging die het parlement moet maken, juist ook om de belangen van minderheden te kunnen borgen. Bovendien wordt het vertrouwen in de politiek juist ondermijnd als een referendum slechts raadplegend is en de politiek achteraf nog kan besluiten om het door het referendum gegeven advies niet te volgen. Rechtstreekse invloed van de burgers moet een aanvulling zijn op de representatieve democratie. Dat kan door de invoering van een referendum nieuwe stijl, waarbij integrale keuzes worden voorgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van meerdere vragen en alternatieven met hun consequenties. Het parlement dient bovendien vooraf te beslissen of het houden van een volksraadpleging opportuun is. Als het risico bestaat dat rechtstatelijke beginselen in het gedrang komen, moet het parlement afzien van een referendum. Wanneer het parlement het organiseren van een stemming passend vindt, is de uitslag bindend.

Bron CDA metagroepen PDF pagina 35 download hieronder het PDF bestand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.