De afvalcontainers moeten zonder pasje kunnen worden gebruikt, ook als dit leidt tot misbruik (dumping)

Antwoord CDA Moerdijk: Helemaal niet mee eens

Het CDA is hier op tegen. Het gebruik van afvalcontainers zonder pasje brengt het risico van misbruik, bijvoorbeeld illegale dumpingen, met zich mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.