De gemeente Moerdijk moet woningbouw aan het Hollands Diep toestaan, ook al is het in een natuurgebied

Antwoord CDA Moerdijk: Helemaal niet mee eens

Dit maakt onderdeel uit van een natura 2000 gebied. Daarnaast zijn het veelal uiterwaarden. Bebouwing lijkt ons niet verstandig

 

Link naar de pagina van rijksoverheid Natura 2000

Link naar Beheersplannen natura 2000

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.