Mantelzorgers

CDA Oirschot-de Beerzen heeft veel respect en waardering voor alle mantelzorgers die veelal dagelijks in touw zijn om anderen te helpen. Zij verzorgen, vaak jarenlang, een familielid, vriend of kennis. Wij vinden hun inspanningen belangrijk en van grote waarde.

Mantelzorg, daar kies je niet voor. Mantelzorger worden dat overkomt je. In Oirschot kent iedereen wel iemand die als ouder een gehandicapt kind verzorgt of broer of zus van iemand die door een hersenbloeding in een rolstoel terecht is gekomen of een echtgenoot verzorgt die dementie heeft gekregen. Deze zorg is voor hen vanzelfsprekend maar tegelijk ook heel zwaar.

Ook voor de mantelzorgers is er per 1 januari van dit jaar het nodige veranderd. De verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning ging vanuit het Rijk over naar de gemeenten. We hebben als gemeenschap de plicht er voor te waken dat mantelzorgers door het ijs zakken. Nu de vakantieperiode is aangebroken en u meer tijd voor uzelf hebt, wellicht een goed moment eens goed om u heen te kijken.  Ziet u in uw nabijheid mantelzorgers op hun tandvlees lopen? Om mantelzorgers te ondersteunen is in Oirschot door Welzijn Best Oirschot het Steunpunt Mantelzorg opgericht. Deze bieden een luisterend oor en denken met de mantelzorgers mee. Bovendien kunnen zij een breed netwerk inzetten en bieden zelfs een aantal ondersteunende diensten aan zodat mantelzorgers ontlast kunnen worden.  Ook hier geldt Samen Doen! CDA Oirschot-de Beerzen wenst iedereen een fijne vakantieperiode toe.

Joep van de Ven

fractievoorzitter Oirschot  - De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.