Vliegtuigen en helikopters: wat hangt ons boven het hoofd?

Sinds de aanpassing van de vertrekroutes van Eindhoven Airport halverwege 2014 zullen velen van u het al wel gemerkt hebben. Met name in Oostelbeers, maar ook op andere locaties binnen onze gemeente komen de opstijgende vliegtuigen nu laag over en brengen geluidsoverlast met zich mee. Maar waarom gebeurt dit nu ineens? En wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Eindhoven Airport is bezig met een stevige groei. Deze groei is voor een groot deel ingegeven door een kabinetsbesluit uit 2009  toen Schiphol op slot dreigde te gaan en er capaciteit gezocht moest worden op andere luchthavens. Dit werden Eindhoven en Lelystad.

Afgesproken is destijds dat in 2015 een evaluatie van de groei van Eindhoven Airport plaats zou vinden, en er een advies voor de groei in de tweede fase (tot 2020) zou komen. Deze evaluatie is inmiddels zo goed als afgerond, en aan het advies wordt de laatste hand gelegd. Hét moment om als randgemeente onze stem te laten horen. Binnen diverse gemeenteraden zijn inmiddels moties aangenomen. CDA Oirschot-De Beerzen heeft ook een motie opgesteld welke tijdens de vergadering van 30 juni zeer waarschijnlijk aangenomen zal worden. Naast een aantal door alle randgemeenten ondersteunde aanbevelingen heeft CDA Oirschot – De Beerzen hierin aandacht gevraagd voor twee specifiek voor de gemeente Oirschot belangrijke zaken:

  1. Tijdens de uitvoering van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport heeft een zogenaamde ‘vertrekroute optimalisatie’ plaatsgevonden. Direct gevolg hiervan is de nieuwe vertrekroute over Wintelre – Oostelbeers – Baest (vertrekroute 1B). Op regionaal niveau leidt deze nieuwe route voor sterk minder overlast, maar met name in Wintelre en Oostelbeers is de overlast sterk toegenomen. CDA Oirschot – De Beerzen pleit in haar motie voor het opnieuw bekijken van de vertrekroutes van Eindhoven Airport. Met name  hebben wij gevraagd te kijken naar mogelijkheden die er liggen in internationale afspraken. Door vertrekroutes over België toe te staan zijn er meer opties om de vertrekroutes te verdelen over de regio en de overlast dus ook beter te ‘spreiden’.  Inmiddels hebben CDA Brabant, het landelijk CDA en het CDA in het Europees parlement deze bal ook opgepakt en aandacht gevraagd voor dit specifieke probleem.
  2. Bij de optimalisatie van de vertrekroutes is alleen gekeken naar de belasting door het civiele luchtvaartverkeer. Dat in precies het gebied van de nieuwe vertrekroute ook veel overlast wordt ondervonden van de laagvliegende defensie helikopters is niet meegenomen. CDA Oirschot – De Beerzen pleit voor een cumulatie van de geluidniveaus van deze verschillende hinderbronnen. Daarmee kan dat meegewogen worden in de beoordeling van de verschillende vertrekroutes.

De motie zal worden ingebracht bij de zgn. ‘Alderstafel’. Dit adviesorgaan brengt een advies uit omtrent de invulling van de groei van Eindhoven Airport aan het kabinet. We hopen hiermee te bereiken dat deze twee specifieke aandachtspunten meegenomen zullen worden bij de invulling van de verdere groei van Eindhoven Airport. En dat het daarmee weer een stukje stiller kan worden in onze gemeente.

Fons Peeters

CDA Oirschot – De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.