Burgerinitiatieven

In maart 2015 ontvingen wij, net als U, het voorstel  voor de vestiging van een opvanglocatie voor 600 vluchtelingen in Groot Bijstervelt. Op 31 maart 2015 heeft de Raad een motie opgesteld waarin staat dat de gemeente, mede in het kader van de burgerparticipatie, ook andere initiatieven de kans moest geven. Hier heeft inmiddels een afvaardiging van de raad (regiegroep) in  nauwe samenwerking met het college gehoor aan gegeven.

Eerlijk is eerlijk, wij hadden op voorhand niet verwacht dat naast het COA er maar liefst 8 initiatieven zich zouden melden. Initiatieven die veelal geïnitieerd zijn door mensen uit de Oirschotse samenleving. Wij als CDA zijn blij dat de discussie rondom Groot Bijstervelt niet alleen negatieve, maar ook positieve energie oplevert. In een zeer korte tijd zijn diverse  initiatieven ontwikkeld en op de informatiemarkt aan publiek en raad gepresenteerd. De CDA-fractie spreekt  grote waardering uit voor alle initiatiefnemers. Tevens zien wij dat dezelfde samenleving  ook hard werkt om zijn verantwoording te nemen voor de opvang van vluchtelingen. Zo is de Oirschotse Stichting SBEO een bemiddeling gestart om asielzoekers op te vangen in de lege legergebouwen op de militaire kazerne. Ook dit initiatief kan geschaard worden onder de noemer burgerparticipatie.

Het CDA is van mening dat burgerparticipatie werkt als de burger niet alleen wordt ingeschakeld op het moment dat het de politiek goed uitkomt. De afgelopen twee maanden heeft de raad laten zien zich niet als een onwillige, zelfbehoudende  partner op te stellen richting de Oirschotse samenleving. Eén en ander neemt niet weg dat alleen de raad op 30 juni in de gelegenheid is een besluit te nemen over de toekomst van Groot Bijstervelt. Een besluit waar U, voorafgaand nog éénmaal in de gelegenheid wordt gesteld uw mening aan het CDA kenbaar te maken.

Dat kan op donderdag 25 juni om 20.00 uur in café ’t Vrijthof van 20.00 tot 21.00 uur tijdens onze fractievergadering.

Henk van der Schoot

Fractielid CDA Oirschot-de Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.