Unilocatie basisschool ‘De Beerze’

Ook in ons 'Monument in het Groen' staat het voorzieningenniveau onder druk. Logisch te verklaren omdat we met zijn allen mobieler zijn geworden, meer en meer digitaliseren en er minder kinderen worden geboren. Zo neemt het aantal leerlingen op onze scholen af. De basisscholen in de Beerzen zijn in 2013 gefuseerd om de krachten te bundelen. Een goede en logische stap, maar de verdeling over twee locaties is niet toekomstbestendig. Ook gelet op maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben het CDA en De Gewone Man in afstemming met o.a. onderwijsorganisatie Skobos, voetbalvereniging Beerse Boys, tennisvereniging Fidote en Dorpsraad Oostelbeers een motie ingediend bij de behandeling van de Kadernota 2016. Strekking van onze oproep aan het college van burgemeester en wethouders is om met een quickscan de haalbaarheid te onderzoeken van een unilocatie voor de Beerse basisschool op sportpark ‘De Klep’. Op die centrale plek voorzien wij volop kansen voor meer synergie tussen onderwijs en opvoeding, sport en beweging en culturele en kunstzinnige vorming. De accommodaties op 'De Klep' kunnen door samenwerking intensiever en breder worden gebruikt. Voor- en naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen er perfect worden gecombineerd. En verenigingen zijn zo nog beter in staat om hun reguliere activiteiten uit te voeren én invulling te geven aan hun maatschappelijke functie. Mooi dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met onze motie! Tot nu toe ontbeerde draagvlak voor deze gedachten en is (te lang?) vastgehouden aan het oude. Nu lijkt de tijd rijp om Oostelbeers en Middelbeers met een centraal gelegen brede school te verbinden en daarmee de toekomst van de Beerse jeugd te waarborgen. Wij willen geen dikke rapporten, dure onderzoeksbureaus en ellenlange procedures, maar gebruikmaken van gezond verstand met de blik vooruit. Hopelijk toont de quickscan dat zo'n unilocatie op afzienbare termijn realiseerbaar is, juist voor volgende generaties. Want: investeren in jeugd is investeren in toekomst!

 

CDA Oirschot-de Beerzen, Mark Timmermans

&

De Gewone Man, Paul van den Biggelaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.