Aanjagende projectsubsidies

Cultuur, erfgoed en gemeenschapszin zijn in mijn ogen essentieel in het DNA van de Beerzen, Spoordonk en Oirschot. Hier zit ons onderscheidende vermogen. Met de CDA-fractie sta ik achter oude én nieuwe cultuuruitingen die bijdragen aan verbinding in de gemeenschap. Om niet-commerciële activiteiten en evenementen een steuntje in de rug te geven, heeft de gemeente op voorspraak van het CDA projectsubsidies in het leven geroepen. Jaarlijks is daarvoor in totaal 100.000 euro beschikbaar. Steeds vaker worden verzoeken voor projectsubsidie ingediend. Een goede zaak!

Gebleken is dat legeskosten vaak een drempel zijn voor gewenste initiatieven. In dat licht heb ik het door de gemeente gedane onderzoek naar kostendekking van leges bezien. In de raadsvergadering van 26 mei besluit de raad over een voorstel daarover. Verstandig dat wethouder Machielsen goed heeft geluisterd naar onze inbreng tijdens de opiniërende vergadering. Het is de CDA-fractie overduidelijk dat de boekhoudkundige benadering van collega-partijen - laat ik ze de conservatief-liberalen noemen - om in de begroting uit te blijven gaan van 100% dekking, irreëel is. De gemeente is nu eenmaal geen bedrijf door de hoge overhead, gedwongen winkelnering en de voor het CDA gewenste verbindende rol in de samenleving. Leges mogen nooit de doodsteek zijn van DNA-versterkende energie in de samenleving. Daarom is het CDA voorstander om met projectsubsidies ook mogelijkheden te bieden voor teruggaaf van leges. Broekzak-vestzak, maar qua begrotingssystematiek logisch zonder te verworden tot bureaucratische rompslomp.

Het CDA hoort graag wat u belangrijk vindt. Waar moeten we als gemeente in investeren en wat kan wellicht een onsje minder? Donderdag 21 mei hebben we weer fractievergadering, aanvang 20.00 uur in café De Zwaan in Middelbeers. U bent van harte welkom. Want: samen maken we Oirschot, Samen Doen!

 Mark Timmermans

raadslid CDA Oirschot-de Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.