Het CDA wil de positie versterken van de mantelzorgers. Tweede kamerlid Mona Keijzer heeft in het najaar van 2016 de initiatiefnota Mantelzorgers: “wees er zuinig op!” opgesteld. Met de initiatiefnota wil het CDA de positie van de mantelzorgers wettelijk beter vastleggen dan nu het geval is. Zo wordt er gesteld dat mantelzorgers een duidelijke stem moeten krijgen tijdens het keukentafelgesprek met de zorgbehoevende. Nu krijgen nog veel mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek!

De fractie van CDA Oirschot – De Beerzen heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Et CDA Oirschot – de Beerzen wil dat mantelzorgers ook in de gemeente Oirschot een uitnodiging van de gemeente krijgen voor het keukentafelgesprek. Zij zijn van onschatbare waarde en kunnen het beste adviseren over het zorgaanbod voor hun naaste. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente ook luister naar de wensen en behoeften van mantelzorgers, want de samenleving kan niet zonder de belangeloze inzet van deze groep. Tijdens de gemeenteraad van 31 januari jl. heeft de SP het initiatief gnomen de kosten van huishoudelijke hulp goedkoper te maken. CDA Oirschot – De Beerzen heeft dit voorstel gesteund in de hoop dat met name mantelzorgers die door het verlenen van zorg in tijdnood komen eerder en makkelijker gebruik van deze regeling en dus een interieurverzorgster kunnen maken. Goed voor de werkgelegenheid, de mantelzorger en uiteindelijk ook de zorgbehoevende. SAMEN DOEN dus!

Joep van de Ven

Fractievoorzitter CDA Oirschot – De Beerzen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.