Verkeersveiligheid Kempenviaduct: Waar wachten we op?!

Al geruime tijd is de verkeersveiligheid voor met name voetgangers en fietsers op het viaduct Kempenweg/Wilhelminakanaal een onderwerp van discussie. Hoewel, discussie? Iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren! De gemeenteraad heeft reeds in 2015 (!), op initiatief van CDA Oirschot – De Beerzen, een oproep gedaan om de verkeersveiligheid op dit punt te verbeteren. Het college van B&W heeft in februari 2016 al aan bewoners toezeggingen gedaan dat er wat gaat gebeuren. In oktober 2016 is door hetzelfde college een verkeersbesluit genomen om de eerste maatregelen door te kunnen voeren. Er zijn zelfs al aanpassingen aan de wegmarkeringen op dit punt gedaan.

De belangrijkste maatregel betreft echter het afsluiten van de oprit vanaf de Kempenweg naar Moorland voor vrachtverkeer. Maar ondanks dat iedereen het er dus over eens is dat deze situatie aangepakt moet worden, gebeurt er niets. Waarom niet?! Uit antwoorden op door ons gestelde raadsvragen hierover blijkt dat de reden wel erg banaal is…. er zou geen vergunning verkregen kunnen worden voor het plaatsen van een aantal omleidingsbordjes langs de afrit van de A58 en de N395. Hier worden wij even stil van….

CDA Oirschot - De Beerzen heeft al herhaaldeijk aandacht gevraagd voor deze situatie, onder andere middels bovenstaand filmpje (zomer 2016). In oktober 2016 is vervolgens een verkeersbesluit genomen en ter inzage gelegd. Helaas wordt dit besluit niet tot uitvoer gebracht.

Daarom hierbij een nieuwe oproep: hoe belangrijk is de verkeersveiligheid van vele voetgangers en fietsers? En hoe staat die tegenover de vergunning voor drie omleidingsbordjes? Wat ons betreft is het antwoord duidelijk: Samen doen en aan de slag!

 

Fons Peeters

CDA Oirschot - De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.