Afgelopen maand heeft de gemeente een aantal inspraakavonden ingericht om de inwoners te betrekken bij de bestuurlijke toekomst van Oirschot. Zowel in Oirschot, Spoordonk als de Beerzen werden inwoners uitgenodigd om hun mening te komen vertellen. Maandag 22 mei was de laatste avond in Middelbeers. Ondergetekende heeft deze avond bezocht. Het was ontzettend mooi weer, mogelijk dat dat de reden is van de geringe opkomst. Voor de inspraakavonden in Oirschot en Spoordonk geldt dat excuus niet. Overal was echter de opkomst bedroevend laag.  In Middelbeers melden zich acht burgers, waarvan er zes namens een maatschappelijke organisatie kwamen (o.a. buurtbeheer, Dorpsraad Oostelbeers, werkgroep N395), dus twee ongebonden burgers.  Het zaaltje van de Kemphaan was toch nog redelijk gevuld omdat er ook zeven ambtenaren of vertegenwoordigers van het organisatiebureau en ook het voltallige college van B. en W. en een vijftiental ( burger)raadsleden waren.

Voor onze fractie is het erg belangrijk dat we onze standpunten gesteund weten door de meerderheid van de bevolking. We stoeien voortdurend met de vraag hoe we daar achter komen. Fractievergaderingen worden niet bezocht door inwoners, een enkele uitzondering daargelaten als iemand een bepaald belang komt uitspreken. Inspraakavonden staan ook al niet bol van geïnteresseerde inwoners. Hoe dan? Toch maar uitgaan van indrukken die je opdoet tijdens verjaardagfeestjes, gesprekjes met buren in de voortuin of tijdens een etentje met vrienden? 

In een ver verleden is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de “representativiteit van de elite”.  Dat onderzoek kwam tot de conclusie dat de “elite”, laten we de leden van de raad en het college de elite van Oirschot beschouwen, de bevolking prima vertegenwoordigt. Met andere woorden, als je iedereen over een bepaald onderwerp zou laten stemmen en je vergelijkt die uitkomst met het stemgedrag van de elite, dan wijkt dat niet af. Een schrale troost. 

Zoals altijd bent u in ieder geval welkom op onze volgende fractievergadering. Deze is op donderdag 8 juni om 20.00 uur bij café ’t Vrijthof te Oirschot.

Jan van Gerven

(burger)raadslid CDA Oirschot-de Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.