Elke week is er wel ergens een gemeente in het nieuws omdat de kosten van het verlenen van zorg hoger uitvallen dan geraamd. Voorbeelden zijn met de gemeenten Best en Eindhoven in onze buurt niet ver te zoeken.

De gemeente Oirschot heeft bij de overdracht van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten de slogan gehanteerd ‘niemand tussen wal en schip’. Met de overdracht van de zorgtaken van Rijk naar de gemeenten heeft Oirschot daarom boven op de specifieke uitkeringen van het Rijk extra geld uit de algemene reserves gehaald voor de zorg. Deze extra middelen hebben ervoor gezorgd dat de decentralisatie van de zorg in Oirschot niet met te veel krampen gepaard is gegaan. De focus in de raad lag op het verlenen van zorg in plaats van direct in control te moeten zijn. De mens voorop in ons Monument in het Groen, nietwaar?

Nu we drie jaar verder zijn komen we tot de conclusie dat met één hoofdpartner en dus minder directeuren/managers van verschillende instanties de zorg beter en goedkoper kan. Door goed samenspel tussen raad en college komt vanaf april 2018 daarom de zorg in handen van één hoofdpartner (LEV). Met behoud van het netwerk van de vele vrijwilligers en het loket “Wijzer” in De Enck blijft de gemeente aan iedereen de zorg verlenen die men nodig heeft. Uitgangspunt blijft ‘niemand tussen wal en schip’.

Mocht u onverhoopt iemand in uw omgeving treffen die recht heeft op zorg maar deze niet krijgt, laat het ons weten. Of praat met ons mee op onze komende fractievergadering op donderdag 16 november om 20.00 uur in Café De Zwaan in Middelbeers. Zorgen voor elkaar betekent ook hier Samen Doen!

Joep van de Ven

CDA Oirschot – De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.