De raad ziet zich voor een belangrijk besluit geplaatst. Wat gaan we doen met de scholen in de Beerzen. Gaan we naar een Integraal Kind Centrum (IKC)? Het gaat in eerste instantie over een voorbereidingskrediet om de realisatie van een IKC op de Klep verder uit te werken. Later komen er definitieve besluiten.

Tijdens een raadsbijeenkomst een paar weken geleden konden alle vijf partijen die de intentieverklaring omtrent deze unilocatie op de Klep hebben getekend hun zegje doen en daarmee hun visie kenbaar maken aan de leden van de gemeenteraad. Het zogenaamde Integrale Kind Centrum is gepland op de Klep en gaat veel meer inhouden dan een samenvoeging van de scholen uit Middelbeers en Oostelbeers. Dat bleek ook wel uit de samenstelling van de groep insprekers. Een van hen was de heer Bruinsma, die het belang voor en van het onderwijs inbracht, maar er was ook ruimte voor de voorzitter van de Beerse Boys waarmee duidelijk werd dat een IKC veel meer is dan het samenvoegen van twee scholen. Dat werd ook bevestigd door het belang van de voor- en naschoolse opvang. De andere twee insprekers waren vertegenwoordigers van buurtbeheer Middelbeers en de dorpsraad Oostelbeers.

Of de gemeente nu voldoende geld in kas heeft voor een snelle realisatie van een IKC zal binnenkort blijken. Zo niet, moeten we de visie niet loslaten maar de realisatie van een IKC slim in de tijd zien weg te zetten. Regeren is immers vooruitzien.

Vooral voor deze laatste inspreekster was het belangrijk om de belangen van de hele dorpsgemeenschap van Oostelbeers op tafel te leggen. Wat betekent het voor de gemeenschap van Oostelbeers als er geen school meer is in hun kern? Uit haar woorden blijkt, althans dat maakte ik er uit op, dat de dorpsraad uit Oostelbeers de ontwikkelingen richting een IKC op de Klep wel ziet zitten ondanks dat er ook nadelen aan zijn. Men ziet het belang van een positieve ontwikkeling naar een toekomstbestendige IKC in en steunt die. Dat is vooruitgang voor de hele Beerse gemeenschap. Ook voor Middelbeers.

Het kost wel geld, veel geld, maar je krijgt dan ook wat. Ik vind dat een juiste visie. Ik ben van mening dat je een goede toekomstbestendige ontwikkeling altijd een kans moet geven ook al kost dat in eerste instantie geld. Voor de toekomst levert het vele onbetaalbare voordelen op. Of de gemeente nu voldoende geld in kas heeft voor een snelle realisatie van een IKC zal binnenkort blijken. Zo niet, moeten we de visie niet loslaten maar de realisatie van een IKC slim in de tijd zien weg te zetten. Regeren is immers vooruitzien.

Jan van Gerven

Burgerraadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.