In den Beerschen Hof. Eindelijk!

‘Woningbouw in al onze kernen om jongeren in onze gemeenschap te houden’. Essentieel bij dit CDA-speerpunt is de bouw en beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen. De laatste jaren maakt de gemeente daarin onder aansturing van wethouder Piet Machielsen een flinke inhaalslag. Daar ben ik trots op!

De gemeenteraad heeft vorige maand unaniem ingestemd met het bouwplan voor de locatie Hertog Janstraat 30 in Middelbeers. Eindelijk! ‘In den Beerschen Hof’ gaat om 30 woningen, met name voor starters en senioren. 15 woningen hebben met een vrij-op-naamprijs tussen 142.000 en 215.000 euro. Het plan kent een lange voorgeschiedenis. Omdat de grondeigenaar destijds niet wilde is deze locatie 40 jaar geleden niet meegenomen bij de ontwikkeling van de wijk Heivelden. Daarom hebben de omwonenden altijd uitzicht gehad op de groene achtertuin van Hertog Janstraat 30. In 2005 is afgesproken dat deze inbreidingslocatie alsnog zou worden bebouwd. Na veelvuldig overleg met de eigenaar, ontwikkelaar en omwonenden heeft de raad in 2010 de definitieve ontwikkelkaders bepaald. Het bouwplan voldoet daaraan. De 30 woningen zijn al die jaren voor deze plek gereserveerd in het woningbouwprogramma. Door de lange doorlooptijd van dit plan heeft Middelbeers helaas een woningbouwachterstand opgelopen en is zeker voor jongeren de druk op de lokale woningmarkt groot.

Onlangs is geloot voor de woningen. 24 van de 30 kavels zijn vergeven. De betrokkenen, veelal jonge Beerzenaren, staan te popelen om de woningen te betrekken. Vraag is wanneer de bouw kan aanvangen. De omwonenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen namelijk beroep aantekenen bij de Raad van State. Deze hoogste bestuursrechter buigt zich echter niet over de inhoud van het plan, maar toetst de ruimtelijke onderbouwing en de doorlopen procedure. Het is dan ook vrijwel uitgesloten dat een beroepschrift het plan tegenhoudt. Een beroep levert echter wel zo een jaar vertraging op. Daarom doe ik een moreel appèl op de omwonenden om af te zien van beroep. ‘In den Beerschen Hof’ is een fraai en afgewogen plan, hard nodig om jongeren in onze gemeenschap te houden. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kortom: Samen Doen. Aan de slag!

Mark Timmermans

raadslid CDA Oirschot-De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.