We hebben een jaar achter de rug waar in Den Haag veel overleg is gevoerd om tot een goed regeerakkoord te komen. Wij vinden het goed dat onze partij weer deel uitmaakt van de regering. Als je mee regeert kun je je doelstellingen nu eenmaal makkelijker behalen.

Belangrijk is het ook om terug te kijken. Zo is het CDA Oirschot – De Beerzen gelukt invulling te geven aan de 10 belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2014. Dat is gegaan in goede samenwerking met andere politieke partijen, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente Oirschot staat er financieel beter voor dan vier jaar geleden. Zo is een stevige basis gelegd voor de komende bestuursperiode 2018-2022. Hieronder vindt u een overzicht van onze 10 speerpunten uit 2014 en de bereikte resultaten:

 1. Succes startersleningen doorzetten: Ruim 90 starters hebben een huis kunnen kopen dankzij een starterslening
 2. Gemeente dichtbij: zelfstandig Oirschot: Gemeente blijft zelfstandig, balie gemeentehuis heeft ruimere openingstijden gekregen en er zijn wijkcontactpersonen aangesteld
 3. Hart voor mensen; een zorgfonds voor mensen in nood: Er is extra geld vrijgemaakt voor de zorg waardoor onze inwoners de zorg hebben gekregen die nodig was
 4. Sneller reageren op initiatieven. Niet afhouden, maar afwerken: Achterstand afgeven bouwvergunningen en bestemmingsplannen is weggewerkt
 5. Ruimte voor onze ondernemers: Centrummanagement is verder uitgebouwd en er is 26 ha industriegrond uitgegeven
 6. Sportverenigingen, zeggenschap over eigen voorzieningen: Oirschot Vooruit en hockeyclub Oirschot gaan samenwerken in vernieuwd Sportpark Moorland en buitensportverenigingen krijgen meer zeggenschap over eigen voorzieningen
 7. Goed en goedkoop bouwen in alle kernen: Er is in alle kernen gebouwd. In totaal bijna 300 nieuwe woningen Oirschot loopt voorop in de regio met CPO-projecten voor de jeugd
 8. Aanleg groene corridor; inclusief brug bij Moorland: De Groene Corridor is volop in ontwikkeling. Bestemmingsplan voor de aanleg van de brug is goedgekeurd en aanbesteding loopt. Start bouw is gepland in 2018
 9. Spoordonk en Oostelbeers een eigen(tijdse) ontmoetingsplek: Kerk Oostelbeers is herbestemd als gemeenschapshuis Plannen gemeenschapshuis Spoordonk zijn goedgekeurd.
 10. Moderne school voor Spoordonk, nu: Spoordonkse school is gerenoveerd en klaar voor de toekomst

Maar er is nog veel meer goeds gebeurd, denk hierbij aan:

 1. Intentieverklaring met betrokken partijen om te komen tot een integraal Kindcentrum bij sportpark De Klep
 2. Deel knelpunten/urgentiegebieden rondom de intensieve veehouderij zijn opgelost
 3. Kinderen in de knel krijgen hulp middels Stichting Leergeld  
 4. Mantelzorgwaardering
 5. Intensiveren van de  samenwerking  met omgeving Eindhoven en De Kempen
 6. etc, etc..

Het is toch goed om stil te staan zo aan het begin van 2018, wat we samen hebben bereikt. Wij hopen dat u het CDA op 21 maart 2018 weer het vertrouwen geeft om zich voor Oirschot in te kunnen gaan zetten. Benieuwd naar onze nieuw speerpunten voor de komende periode, ga naar onze speciale pagina voor de Verkiezingen 2018.

Mocht u punten hebben die de aandacht vragen, willen wij die graag van u horen. U bent van harte welkom op onze fractievergaderingen.

Martien Schoenmakers 
Raadslid CDA Oirschot - de Beerzen


Bovenstaand artikel is gepubliceerd in het Oirschot Weekjournaal van 24 januari 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.