21 december 2022

Centrumvisie Oirschot

Op 20 december heeft de raad een unaniem besluit genomen over de Centrumvisie Oirschot. Daarmee kan nu de handschoen opgepakt worden om tot een levendiger, groener en bereikbaar centrum van Oirschot te komen.
Onze fractie heeft zich al jaren hiervoor hard gemaakt, en de centrumvisie was een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Met deze centrumvisie heeft de raad richting bepaald en kansen gecreeerd. Kansen om:

- De kloostertuinen openbaar te maken en toegankelijk voor inwoners en bezoekers;

- De markt groener, bereikbaarder en levendiger te maken. De markt wordt een kloppend hart: bereikbaar voor auto's, maar wel als gast. 

- Concrete plannen voor Sint Jorisstraat en De Loop verder uit te werken.

"De markt is en blijft het kloppend hart van Oirschot"

Hieronder het betoog namens onze fractie tijdens de raadsvergadering van 20 december jl:

Centrumvisie Oirschot

Nadat het afgelopen week 2X in het weekjournaal heeft gestaan kan het niemand meer ontgaan; Oirschot gaat voor een toekomstbestendig centrum!

Na een forse periode van voorbereiding zien we nu een stuk dat op onze waardering kan rekenen. Er is niet over één nacht ijs gegaan. Naast het inschakelen van een hele batterij aan deskundigen zijn ook inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen volop aan zet geweest om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Met als gevolg een stevig draagvlak voor deze visie. Deze Centrumvisie is daardoor dé kans om Oirschot op de kaart te zetten.

Doel

Met de doelstelling, ‘Het aantrekkelijker maken van het centrum van Oirschot en het versterken van de lokale economie' wordt op hoofdlijnen richting gegeven aan de ambitie.

Het moet een centrum worden dat voor velen aantrekkelijk en toegankelijk is. En waarbij de lokale bevolking en bedrijven in harmonie leven en werken in combinatie met de beoogde bezoekers.

Door de huidige sterke punten aan te vullen met nieuwe kansen wordt het centrum nog aantrekkelijker. Bijvoorbeeld voor mensen die houden van de typische Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid. Of voor liefhebbers van cultuur, erfgoed, natuur in de kloostertuinen en beleving aan het kanaal. En op de markt ken men genieten van bruisende activiteiten en passende evenementen waarbij een kiosk een welkome aanvulling zal zijn. Door het toevoegen van speelmogelijkheden voor kinderen moeten ook gezinnen zich er thuis gaan voelen.

Passend, want de doelgroepen moeten elkaar niet uitsluiten maar aanvullen. Hoe zorg je voor de juiste balans tussen introverte doelgroepen die voor rust, cultuur, beleving en stijl komen en extraverte bezoekers die voor bijvoorbeeld muziek evenementen komen? Zoals bijvoorbeeld zinderend Oirschot, het Oirschots winterparadijs en natuurlijk de kermis.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van het centrum is en blijft belangrijk. Daarbij zal de balans gevonden moeten worden in enerzijds de beleving van een mooi authentiek centrum en verkeer. Het bevorderen van voet en fietsverkeer past hier prima bij. Autoverkeer echter is hierbij niet zo’n goede combinatie. En toch willen mensen, ook van buiten het centrum, naar de bakker of de slager. Autoluw en groener maken van de markt lijkt ons dan een prima keuze waarbij beperkt autoverkeer mogelijk is met kort parkeren. We wijzen erop dat bij het autoluw maken van de markt parkeren in de directe omgeving hiervan mogelijk moet zijn. Enerzijds door bestaande voorzieningen beter bereikbaar of vindbaar te maken, anderzijds door te investeren in nieuwe parkeervoorzieningen.

Clustering activiteiten

De geografische clustering van activiteiten is zeker een sterk punt (boodschappen, beleving, cultuur, ambachten, terras, winkelen enz). Het zorgt voor een logische structuur dat helpt om versnippering te voorkomen en waar mogelijk te herstellen.

Realisatie

Om dit alles te bereiken is steeds afstemming nodig tussen ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en de gemeente. Het zal de komende jaren nog een hele klus zijn om, met de uitgangspunten als basis, de doelen te verwezenlijken.

Met nadruk willen we daarom wijzen op het belang van de, in het plan genoemde samenwerking tussen de gouden driehoek en het maatschappelijk middenveld en bewoners! We zien dat hiervoor reeds een eerste stap is gezet met de alliantie-collectieven. Een belangrijke stap waarvan de energie die daar nu zit, behouden blijft. Onze oproep is daarom om deze allianties te blijven betrekken bij de uitwerking van de volgende stappen.

Communicatie over de vorderingen is van cruciaal belang. Vooral de quick-wins zijn hierbij handig en kunnen zorgen voor behoud en mogelijk zelfs uitbreiding van het benodigde draagvlak.

Een regiefunctie, zoals dat is voorzien voor bijvoorbeeld VisitOirschot, vinden wij noodzakelijk om regelmatig impulsen te geven voor de continuïteit van het proces.

Ook de maatschappelijke opgaven zoals veiligheid en klimaat willen we hierbij benadrukken. Iedereen is welkom en moet zich met hun eigendommen veilig voelen. Pas dan kunnen ze onbekommerd genieten van ons centrum.

Verder is het nodig te anticiperen op klimaatverandering in het algemeen en verduurzaming van het centrum in het bijzonder. Door onder andere voorbereid te zijn op uitzonderlijke regenval, vergroening van de markt en omgeving, duurzame inrichting van het centrum en duurzame en innovatieve mobiliteit in en rondom het centrum.

Vervolg

We kunnen niet anders zeggen dan dat met deze visie een gedegen basis is gelegd voor de volgende fasen. We vertrouwen erop dat de plannen hiervoor met dezelfde professionaliteit zullen worden vorm gegeven.

We kijken daarom reikhalzend uit naar het uitvoeringsplan voor realisatie van deze visie met daarin inzicht in activiteiten, kosten, risicobeheersing en planning. En waarin de te bereiken resultaten natuurlijk SMART geformuleerd zijn!

Wij wensen de betrokkenen hierbij veel succes!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.