30 maart 2018

De week na de verkiezingen.....

Inmiddels zijn de verkiezingen alweer ruim een week geleden. Kunnen we dan nu een beetje bijkomen? Als we bekijken wat er de afgelopen week allemaal gebeurt is, lijkt dat wel mee te vallen....

Verkiezingsuitslag

CDA Oirschot - de Beerzen is trots en gelukkig met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. We handhaven onze vier zetels en als grootste partij hebben we een mooie groei gemaakt (van 22,6% naar 24,2%). In totaal hebben 2165 mensen hun vertrouwen in ons uitgesproken. Dank daarvoor!

In het bijzonder willen we de kiezers bedankt die hun vertrouwen hebben uitgesproken in Henk van der Schoot. Met 215 voorkeursstemmen is duidelijk dat Henk een groot vertrouwen geniet bij zijn (agrarische) achterban. Helaas voor Henk was dit niet voldoende om met voorkeursstemmen in de raad gekozen te worden. Henk heeft echter aangegeven als burgerraadslid actief te blijven voor het CDA en daarmee zijn 'boerenverstand' in te blijven zetten voor de gemeente Oirschot.

De volledige uitslagen vindt u op de website van de gemeente Oirschot.

Afscheid Raadsleden

Op woensdag 28 maart is er afscheid genomen van de oude gemeenteraad. In een speciale raadsvergadering zijn de raadsleden welke niet meer terugkeren in de gemeenteraad in de bloemetjes gezet. Voor het CDA zien we Mark Timmermans en Henk van der Schoot niet meer terug. Beiden hebben aangegeven wel (achter de schermen) actief te blijven voor CDA Oirschot - de Beerzen. We willen Mark en Henk ook hier nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren!

Installatie Nieuwe Gemeenteraad

Op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Tijdens deze bijzondere vergadering zijn Joep van de Ven, Fons Peeters, Lily Maaref en Martien Schoenmakers namens het CDA Oirschot - de Beerzen geïnstalleerd. Zij vormen daarmee vanaf die moment onze fractie in de gemeenteraad. We wensen Joep, Fons, Lily en Martien heel veel succes als raadslid!

Nieuwe Burgerraadsleden

Achter de schermen van de gemeenteraad krijgen de gemeenteraadsleden ondersteuning van zogenaamde burgerraadsleden. Zij nemen deel aan informatie- en opiniërende vergaderingen en bepalen als onderdeel van de fractie mede onze standpunten. We zijn er blij mee dat de komende raadsperiode de volgende burgerraadsleden zich voor CDA Oirschot - de Beerzen in gaan zetten:

(In)formatie

De afgelopen week is onder leiding van Peter Noordanus de eerste fase van het (in)formatie proces doorlopen. Tijdens de raadsvergadering  van 29 maart heeft hij zijn advies gepresenteerd. Dit advies houdt in dat naar mening van de informateur er gewerkt kan gaan worden aan een bestuursakkoord voor de gemeente Oirschot waaraan alle partijen mee kunnen schrijven. De wethouders kunnen naar mening van de informateur geleverd worden door de drie grootste partijen (CDA, De Gewone Man en DorpsVisie). Het CDA staat volledig achter dit advies. We zijn dan ook erg blij dat het advies van de informateur unaniem door de gemeenteraad is overgenomen. We gaan daarmee vanaf nu het proces van de formatie in. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Op de website van de gemeente vindt u het verslag en advies van de informateur.

Sportpark Moorland

Nu de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, zal binnenkort (17 april) ook de eerste besluitvormende raadsvergaderig plaatsvinden. En niet zomaar een. Meteen staat een voor Oirschot erg belangrijk project op de agenda: de plannen voor een nieuw sportpark Moorland. Het is geen geheim dat het CDA vanaf het begin groot voorstander is van dit project. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitwerking van de plannen en het raadsvoorstel dat op 17 april aan de raad voorgelegd gaat worden.

Informatie onder andere via websites Oirschot Vooruit en Hockeyclub Oirschot.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.