04 januari 2017

Toekomstvisie Gemeente Oirschot

Toekomstvisie Gemeente Oirschot

Op woensdag 25 januari 2017 organiseert CDA Oirschot - De Beerzen een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze avond begint om 20:00 uur in ontmoetingscentrum 'Ons Mevrouw' in Middelbeers. Naast leden zijn ook overige belangstellenden van harte welkom. Ook willen we deze avond stilstaan bij onze visie op de toekomst van de gemeente Oirschot.

Een nieuwe burgemeester

Onze burgemeester Ruud Severijns heeft aangegeven dat hij per 1 oktober 2017 met pensioen zal gaan. De gemeenteraad heeft onlangs een vertrouwenscommissie ingesteld die zich zal buigen over de opvolging.

Gemeente krijgt meer te doen

Maar er speelt meer. Oirschot is met zijn 18.000 inwoners een kleine gemeente met een kleine en relatief kwetsbare ambtelijke organisatie. De gemeente heeft er in de loop der jaren ook meer taken bijgekregen. Het komt nu steeds vaker voor dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven in de gemeente Oirschot tekort dreigt te schieten. 

Samenwerking versterken

Daarom heeft Oirschot de laatste jaren steeds intensiever samenwerking gezocht met de Kempengemeenten (Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden), met het Stedelijk Gebied (Eindhoven en randgemeenten) en in de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten in ZO-Brabant). Die samenwerking is er voor een belangrijk deel op gericht om een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de inwoners en bedrijven in de gemeente Oirschot. Het provinciebestuur dringt bij de Brabantse gemeenten ook steeds nadrukkelijker aan op intensievere samenwerking met buurgemeenten. Zij wil in 2017 van alle Brabantse gemeenten hun toekomstvisie (2017-2030) ontvangen.

Nu vooruitdenken

We zitten in een tijd waarin we goed moeten nadenken over de toekomst van Oirschot. Waar willen we naar toe? Hoe ziet onze gemeente Oirschot er over 5, 10, 15 jaar, uit? Wat kunnen wij als gemeente doen? Niets doen en afwachten? Nog intensiever samenwerken? Kiezen voor een ambtelijke fusie met andere gemeenten? Of voor een ambtelijke én bestuurlijke fusie?  

Zo moeten we de komende tijd op vele vragen een antwoord zien te vinden. Dat doen we uiteraard graag met onze CDA-leden, maar tevens ook met alle belangstellende inwoners die graag met ons willen nadenken over een toekomstvisie voor de gemeente Oirschot. Want die gaat ons immers allemaal aan!

Ook kunt u uw reacties sturen naar: [email protected]

 

We hopen u allemaal te begroeten op 25 januari a.s.!

Bestuur en fractie CDA Oirschot-de Beerzen

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.