[ File # csp0387597, License # 1365855 ]..Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)..(c) Can Stock Photo Inc. / Elenathewise

Mensen samen centraal

Het CDA stelt kernbegrippen als gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap voorop. Bij het CDA staan mensen centraal. Daarom willen wij die toekomst bieden.
De volgende thema’s leiden voor het CDA tot een leefbare samenleving:
• een waardevolle samenleving;
• een veilige samenleving;
• een samenwerkende samenleving;
• een duurzame samenleving;
• een solide samenleving.
Het gezin is en blijft voor het CDA de hoeksteen van de samenleving. Het CDA verkiest namelijk een samenleving waarin de mensen samen voorop staan en niet waar het individu centraal wordt gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.