18 maart 2017

CDA spreekt in over Herindeling Haaren

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2017 heeft voorzitter Noël Suurmeijer de onderstaande tekst ingesproken:

Geachte college van Burgermeester & wethouders, leden van de Raad en overige aanwezigen,

Graag wil ik inspreken m.b.t het onderwerp van vanavond ; de herindeling gemeente Haaren,

Maar laat ik me eerst kort voorstellen: mijn naam is Noël Suurmeijer, woonachtig in het dorp Haaren, en sinds 5 nov. 2015 Vz. van het CDA-Oisterwijk. Daarnaast verdien ik in het dagelijkse leven mijn brood als verandermanager en meen toch enige expertise en ervaring op dit gebied van veranderingen te mogen claimen.

Hoe mooi is de case die aan uw Raad ter beoordeling voorligt. Alle facetten verenigd in 1 persoon!

Vanuit mijn positie als inwoner van Haaren kan ik de mogelijke samenvloeiing met Oisterwijk alleen maar toejuichen. Veel inwoners uit Haaren doen er de nodige boodschappen, gaan er uit eten en uit drinken en genieten van de prachtige omgeving en hebben hier veelal de nodige sociale contacten. Daarnaast zou de herindeling kunnen leiden tot een beter voorzieningenniveau voor alle inwoners, zowel Haaren als Oisterwijk.

Natuurlijk bereiken uw raad ook andere geluiden uit het Haarense, maar laat ik dan kort de politieke situatie schetsen . Van de 15 zetels in de Haarense Raad, heeft de grootste partij Samenwerking ’95 er  6. De opsplitsing ervaren ze bij nader inzien als een heel grote verandering die de partij hard zal raken en ze van groot(lees veel macht)  naar klein zal devalueren. Zij halen ongeveer de helft van hun stemmen uit het dorp Esch. Maar ja , dat dorp gaat naar de gemeente Boxtel.

Vanuit mijn rol als Vz. CDA-Oisterwijk-Moergestel-Heukelom moge het duidelijk zijn dat ik uw Raad een onvolledige afspiegeling vind van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De reden is alom bekend, ruim 1300 CDA-stemmers voelen zich zwaar miskend. Een dergelijke grote groep van kiezers, dorpsgenoten, kunt U absoluut niet negeren. Zeker niet als u zou weten hoeveel adhesie betuigingen we als CDA krijgen, nu we weer in de opbouwfase zitten. Dit CDA hoort hier, in deze RAAD, permanent te zitten.

Daar staan nu de verkiezingen van 2018 voor op het programma en het CDA-Oisterwijk wil dan ook zo snel mogelijk verkiezingen; liever nog gisteren dan vandaag.   De herindeling gebruiken om het eigen mandaat wellicht met 2 jaar te verlengen is dus een gospe. Sterker nog, met deze oneigenlijke afspiegeling van uw Raad een proces waarover uw raad niet zou mogen beslissen op basis van morele waarden.

Tot slot voorzitter, vanuit mijn rol als verandermanager kan ik alleen maar aangeven dat snelheid is geboden. Goede veranderingen gaan op tempo, waarbij zorgvuldigheid zeker niet uit het oog mag worden verloren. Maar dat hoeft ook niet. De eerste omwenteling in een veranderproces is het moeilijkst, want elke verandering leidt tot een herverdeling, een herverdeling van macht, geld, imago enzovoort, waar mensen die moeten opschuiven gaan piepen,  en de toekomst wat angstig tegemoet zien.

Laat iedereen in 2018 stemmen. Zowel in Haaren als in Oisterwijk.  Laat de partijen uit het dorp Haaren voor de verkiezingen aangeven aan welke partijen in Oisterwijk ze na de herindeling hun stemmen geven. Daar kan dan in de coalitie-onderhandelingen  in 2018 al op worden voorgesorteerd. Je weet tenslotte wat een evt. mutatie in zetels wordt na herberekening in 2020.

 

 

Op deze wijze betrek je de inwoners van Haaren en Oisterwijk bij het opdelingsproces en zijn er geen tussentijdse verkiezingen nodig met alle nadelen van dien en doet uw Raad recht aan de democratische basisprincipes. En ja, dit vereist overleg met de minister, omdat dit niet voldoet aan art. 52 en 53 Wet algemene regels herindeling. Maar alles beter dan de huidige ondemocratische situatie van uw raad, een mandaatverlenging te geven van 2 jaar!

Ik geef u vanuit het CDA een duidelijk advies:  Kijk naar de stip op de horizon en die is nu bepaald,  houdt koers, op tempo . Dit leidt tot het beste resultaat voor allen.

Ik zie U bij de verkiezingen in 2018 en dank u voor uw aandacht!

Noël Suurmeijer

Voorzitter CDA Oisterwijk-Moergestel-Heukelom 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.