18 mei 2017

CDA spreekt in over Perspectiefnota

In de raadsvergadering van 18 mei 2017 werd de Perspectiefnota (PPN) voor Oisterwijk van het college van B&W besproken en vastgesteld. Deze nota zal worden vertaald in de begroting voor 2018.

Het CDA maakte met onderstaande bijdrage gebruik van het recht om 5 minuten in te spreken:

Geachte raad, college, andere aanwezigen,

Afgelopen winter hebben we volop kunnen genieten van de oisterwijkse topschaatser DaiDai Ntab. In december werd Ntab tijdens het NK Afstanden in Thialf Nederlands kampioen op de 500 meter. Ook plaatste hij zich voor de 500 meter op het WK Afstanden. In de landelijke media verschenen koppen als “Ntab verrast in Astana met sensationele 500 meter”. Een talentvolle schaatser waar heel Oisterwijk trots op is.

Aan hem moest ik aan denken bij het lezen van de Perspectiefnota 2018-2021 getiteld Oisterwijk kijkt vooruit! De beelden van DaiDai Ntab schoten door mijn hoofd toen ik las wat de perspectieven zijn en wat de gemeente de komende jaren allemaal van plan is. Maar voordat we elkaar verkeerd begrijpen: de beelden waar ik vooral aan moest denken waren de beelden van Ntab, na zijn topprestaties, toen hij net over de meet aankwam. Rustig uitdrijven en geen kracht meer bijzetten. Nagenieten, tot stilstand komend en neerploffen op het rustbankje voor een verfrissing. Dit beeld rijst bij mij op als ik de PPN doorneem.

Wellicht dat de PPN daarom ook is getiteld: Oisterwijk kijkt vooruit! Het CDA ziet liever dat er niet alleen vooruit gekeken wordt, maar dat er garen op de klos komt op een aantal belangrijke thema’s. Gelukkig onderkent u zelf ook dat het beter kan want u concludeert en ik citeer: we hebben “bijna alle ambities uit het coalitieakkoord opgepakt en in veel gevallen kunnen afronden.” Toch ziet het CDA dit op een aantal belangrijke terreinen onvoldoende uit de verf komen:

Duurzaamheidsstreven hoog in het vaandel
Op het gebied van duurzaamheid volstaat slechts een paragraafje van 4 zinnen in de Perspectiefnota. Het is tekenend dat de duurzaamheidsinitiatieven van burgers zelf moeten komen, bijvoorbeeld het zonnecollectoren bewonersinitiatief in wijk De Bunders. De gemeente zelf laat op dit gebied bijzonder weinig zien. Op KVL was veel mogelijk, nul op de meter zou wat ons betreft het uitgangspunt geweest moeten zijn, echter daar heeft u de regie uit handen gegeven. Wat nog wel tot de mogelijkheden behoort is in uw rol als gebouweigenaar. De gemeente heeft circa 50 vastgoedobjecten in eigendom, lezen we in de Perspectiefnota. Graag ziet het CDA dat onderzocht wordt of het mogelijk is om althans een deel van deze gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Oisterwijk woont en leeft
Ten aanzien van het thema Oisterwijk woont en leeft is het CDA teleurgesteld. Niet alleen vanwege de beperkte ambities op het gebied van duurzaamheid. Maar ook omdat er totaal geen aandacht wordt gegeven aan de huisvesting van jongeren. In de hele Perspectiefnota komt het woord Jongeren 1 keer voor, enkel in een bijzin nog wel: “Als een van de vervolgacties bekijken we momenteel of er meer activiteiten (ook voor jongeren) aangeboden kunnen worden in de Coppele.” Het CDA vind het moeilijk uit te leggen aan de inwoners dat er afgelopen jaar volop aandacht is geweest voor de huisvesting van vluchtelingen in de gemeente. Mooi dat het college actief meedenkt en met plannen kwam op dit gebied, zelfs op provinciaal niveau. Het is teleurstellend dat u zich niet geroepen voelt hetzelfde te doen, maar dan voor onze eigen jongeren.

De ontwikkeling dat een toenemend aantal jongeren afglijdt en met professionele hulp moet worden ondersteund baart het CDA grote zorgen. De PPN richt zich enkel op het goed inrichten van fraudepreventie en handhaving. Dat is ons te mager. Wij vinden dat de middelen voor jeugd- en jongerenzorg niet alleen langs de efficiëncy-lat gelegd moeten worden, maar dat jongeren pro-actief en ruimhartige zorgverlening moeten krijgen. Voorkomen is in veel gevallen beter, en uiteindelijk goedkoper, dan genezen.

Nu heb ik het over jongeren, maar de ouderen gaan het CDA ook na aan het hart. U weet dat. Maar wij vragen ons af of ouderen het college & de coalitie ook na aan het hart gaan: in de hele perspectiefnota komt het woord ouderen niet 1 keer voor. Moeten wij daaruit concluderen dat u alles voor hen gedaan heeft en daar geen aandacht meer aan schenkt?

Cultuur & sport
Ten slotte nog een opmerking over cultuur en sport. Het CDA is teleurgesteld over de besluitvorming rond de Tiliander in de raadsvergadering van 11 mei. Op zich prima dat daarin geïnvesteerd wordt. Maar wij denken dat de prognoses van o.a. bezoekersaantallen niet realistisch zijn. Ook wordt naar ons idee teveel aan symptoombestrijding gedaan: Tiliander in haar huidige vorm is voor Oisterwijk geen financieel haalbare kaart, ook niet na de verbouwing die nu in gang gezet wordt. Wij hebben een fundamentele analyse gemist van wat wel kan en haalbaar is, met bijvoorbeeld een Tiliander in afgeslankte vorm. Voor een fundamentele analyse is het bij de Sportboulevard op D'n Donk nog niet te laat. Prima dat deze plannen verder worden uitgewerkt de komende jaren. Het CDA zou echter graag zien dat ook het buitenzwembad in de plannen wordt meegenomen. Op termijn is het maar de vraag of het Staalbergven in haar huidige vorm behouden kan blijven. Door nu al op mogelijke verplaatsing te oriënteren, bijvoorbeeld naar Sportpark D’n Donk, kan daar ingezet worden op de ontwikkeling van een masterplan wat toekomstbestendig en duurzaam is.

Afsluitend
Dit is het geluid van het CDA en de 2 raadszetels die het CDA toekomen. Het lijkt er op dat het college kiest voor een periode van alles aanschouwen en rustig uitdrijven tot de verkiezingen volgend jaar. Om de analogie met het schaatsen aan te houden: Dit doet me denken aan schaatser Hilbert van der Duim die tijdens het WK Alround in 1981 een rondje te vroeg zijn race op de 5 km beëindigde. De commentator op TV riep: "Hilbert wat doe je nou? Doorrije, je moet nog een ronde!" Ook tegen het college zou ik willen zeggen:  "College wat doet u nu? Doorrije, u moet nog een vol jaar!"

CDA Oisterwijk, mei 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.