03 oktober 2023

Motie CDA over Tulpenboom Moergestel

De fractie van Beers, samen met het CDA, diende onlangs een interpellatieverzoek in met betrekking tot de Tulpenboom in Moergestel. 

Het hoofddoel van dit verzoek was om het college van de gemeente Oisterwijk de benodigde instrumenten te verschaffen om de eerder verleende kapvergunning te handhaven. 

Hoewel de uitkomst van dit verzoek, niet geheel verrassend, in ons nadeel was, blijven we ons inzetten voor een oplossing.

Een positieve stap naar een oplossing is de aangenomen motie, ingediend door PGB, de fractie van Beers en CDA. 

De motie roept op tot een ultieme poging om een gesprek te organiseren tussen het B-team, een van de bezwaar makende partijen, en de bewoners.

Een tweede motie, die de Tulpenboom van de bomenlijst wilde verwijderen om kap mogelijk te maken, of het advies van de bezwarencommissie wilde negeren en de vergunning wilde handhaven, werd helaas niet met meerderheid aangenomen. 

De fractie van Beers en het CDA blijven nauw betrokken bij de situatie en zullen de ontwikkelingen op de voet volgen in samenwerking met de bewoners van Moergestel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.