10 juni 2022

Visie CDA over perspectiefnota

Het CDA geeft haar mening over de perceptiefnota die zijn voorgesteld. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zien veel verbetering. Hier een paar punten:

  • Het financiële plaatje ziet er beter uit dan voorgaande jaren. De algemene reserve bevat meer dan 12 miljoen. Het afgelopen jaar heeft de bedrijfsvoering geleid tot een positief resultaat.Daarnaast is er een nog een aardige bijdrage vanuit de gemeente Haaren, maar liefst 3 miljoen begrijpen we uit de beantwoording van de technische vragen. Voor dit laatste hebben we wel nog een punt. Het is afkomstig uit de voormalige gemeente Haaren. Het zou niet onze keuze zijn om dit bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Naar ons idee hoort dit bedrag ook weer terug te vloeien naar de kern Haaren. Daar zijn ook genoeg projecten, we denken dan onder andere aan “Den Domp”. We dienden daarom een motie in om het bedrag te reserveren voor de leefbaarheid van de kern Haaren.  
  • Er is een aanzienlijk risico gerelateerd aan rechtszaak over de precariobelasting. Het gaat dan om een bedrag van globaal van 6 miljoen. Naar ons idee hoort dit risico, vooral gezien de grootte van het bedrag, vermeld te worden in de nota. We dienen daarom een motie in samen te AB over dit punt om het op te nemen in de nota.
  • Nu zijn er meer risico’s die we niet terugvinden in de nota. De provincie Noord-Brabant heeft de datum 1 januari 2024 als uiterste datum gesteld dat veestallen emissiearm moeten zijn.  Een aantal agrarische bedrijven in de gemeente zal zijn bedrijf aan moeten passen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving van provincie. Voor de aanpassingen zijn nieuwe vergunningen nodig. En daar gaat het mis. Voor verschillende bedrijven gaat het dan om een buitenlandse wijziging van het bestemmingsplan. Een traject wat nu nog maar nauwelijks haalbaar is. Hoe gaat dit verder? Enige tijd geleden stond hierover al een advertentie in de lokale krant. Tot nu toe hebben we weinig reactie en actie gezien vanuit het college. Laten we deze ondernemers gewoon in de steek? Of wachten we op de eerste schadeclaims? Naar het idee van het CDA zou een gemeente juist samen met de betreffende ondernemers op zoek moeten naar een oplossing. Dat is wat het CDA verstaat onder een gemeente die voor de inwoners en ondernemers werkt!
  • Naast de risico’s, behandelt de nota de gewone bedrijfsvoering en de lopende projecten. Uitgelicht zijn de kompas projecten, de grotere of ambitieuzere projecten binnen de gemeente. Bijzonder is dat de projecten niet terugkomen in de financiën. Op pagina 28 staat een hele lijst. Op pagina 6 komt een heel klein deel hiervan terug. En daar staat bij de meeste onderdelen dan geen bedrag. Typische voorbeelden zijn het zwembad “Het Staalbergven” en het project Beekdal park. Voor beide zijn bedragen rond de drie miljoen aan kosten voorbijgekomen. Waarom staan ze dan wel genoemd in de PPN? Voor de kompas projecten is alles nog steeds een voornemen. En ook niet meer, er zijn geen bedragen voor gereserveerd, nu niet en niet tot en met 2026.
  • Er is ook genoeg om te doen. In het akkoord van de coalitie “Gezamenlijk perspectief over grenzen heen”, zien we genoeg doelen. Eén daarvan is het realiseren van 35% sociale woningbouw in de komende jaren. Een andere is het verduurzamen van de gemeente. Maar waar zien we dit terug in de huidige nota? Of waar zijn de reservering om dit op termijnmogelijk te gaan maken? Tot en met 2026 zien we daar geen bedragen of reserveringen voor voorbij komen

En dit is dan ook ons grote bezwaar tegen de huidige perspectief nota. De inhoud gaat vooral over de normale bedrijfsvoering maar niet over hoofdzaken of de majeure projecten. De zogenaamde kompas projecten worden niet of nauwelijks benoemd en niet ingevuld. Het is daarom dat wij niet instemmen met de nota. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de fractie van het CDA Oisterwijk

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.