Verkeersveiliheid

De verkeersveiligheid is belangrijk. In de woonwijken en de dorpen geldt een lage maximumsnelheid. Toch maakt het wegverloop hard rijden mogelijk. Dit moet veranderen. De gemeente moet beter luisteren naar inwoners die stellen verkeersoverlast te ervaren. Zij dient te voorzien in een planologische oplossing indien dit reëel is. Waar dit niet kan is extra handhaven noodzakelijk.

Veilige fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen zijn essentieel. De kwaliteit van de voetpaden is van cruciaal belang, zeker voor onze oudere inwoners. Daarnaast is het belangrijk voor mensen die minder mobiel of slechtziend zijn, dat er oog is voor de looplijnen van voetgangers, de doorstroom bij verkeerslichten en de intensiteit van routes. Fietsers en voetgangers moeten nu op diverse drukke punten in de gemeente te lang wachten voor een rood verkeerslicht. Dit levert gevaarlijke situaties op die kunnen worden opgelost door het invoeren van een groene golf voor fietsgebruikers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.