29 maart 2020

Op afstand verbonden

Beste mensen, ge kunt 't

Het zijn verwarrende tijden. De klok gaat vooruit en de lente hangt in de lucht maar wij moeten afstand houden van elkaar. Het Coronavirus treft ons allemaal. Laten we ook als CDA op afstand verbonden blijven. Huis en haard zijn belangrijker dan ooit. Wij brengen daar verplicht al onze tijd door. Huis wordt kantoor en gezinsleden worden collega’s. Er zijn veel zorgen rondom gezondheid en veiligheid. Zorgpersoneel, brandweer en politie, bezorgers, supermarkt medewerkers allemaal werken zij keihard om hier doorheen te komen. Bestuurders zijn crisismanager geworden. Opeens staan alle ogen en oren open voor de samenleving. Als college, als raadsleden als steunfractieleden. Zo hebben we dat in Veldhoven als politieke partijen met elkaar afgesproken en stiekem zou je willen dat dat altijd zo zou zijn.

Uitstoot en files zijn voor een groot deel verdwenen. De financiële positie van Veldhoven is even naar de achtergrond. Kinderen gaan niet eens meer naar school, onderwijs ook op afstand. De vraag is natuurlijk voor hoe lang? Wat de schade zal zijn, wanneer alles weer normaal wordt. De politieke besluitvorming is nagenoeg tot stilstand gekomen. Het presidium vergadert per Skype en zoekt naar een begaanbare weg om weer op gang te komen. Samen sterk lijkt het devies. Helemaal normaal zal het wel nooit meer zijn.

We komen door de crisis en het zal ons sterker maken, bewuster van ons eigen gedrag en met meer respect en waardering voor elkaar. Mensen ‘Never waste a Good crisis.’ De normen en waarden van CDA zijn een belangrijke basis. Laten wij elkaar niet uit het oog verliezen en ons hart laten spreken. Waar dan ook, op afstand verbonden.

Heel veel sterkte

Veldhoven ge kunt ‘t

Namens Bestuur en fractie CDA Veldhoven

Marionne van Dongen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.