19 november 2018

Algemene Beschouwingen 2018

Spreektekst van de Algemene Beschouwingen 2018 Marionne van Dongen CDA Veldhoven

 

Algemene Beschouwingen 2018

Dit betoog van CDA Veldhoven gaat over groei, over groei en leren en lef. Het gaat over stappen vooruit maken en hoger reiken omdat het moet.

Mijn dochter 16 jaar is deze week op een uitwisselingsreis naar Bilbao, Spanje. Zij is alleen in een spaanstalig gastgezin en ik kan jullie vertellen. Zij is niet de enige die deze week stappen maakt en groeit, haar moeder ook. Let op, opstapje! (letterlijk). Op de zeepkist staan en gaan.

Alles groeit om ons heen. ASML de files de zorgvragen de huizenprijzen. Ja en wie wil dan achterblijven.  Wij niet. Natuurlijk stellen wij wel voor het hoofd koel te houden en te investeren in wat echt belangrijk en noodzakelijk is.. Je afvragen of alles moet en alles kan. Twee benen op de grond. Afstapje

Bij deze begroting heeft de CDA fractie drie vragen aan het college en ook een aantal suggesties.

Ten eerste. Met deze begroting heeft het college een duidelijk statement gemaakt. Een statement van durf en groei. Het coalitieprogramma is vertaald in cijfers en er zijn duidelijke meetindicatoren toegevegd prima gedaan.

Wij zouden graag zien dat we ten aanzien van de meetindicatoren ook de moed gaan hebben ons te gaan vergelijken met andere gemeenten om er beter en sterker van te worden. Je moet je durven vergelijken met de besten. Als je een nota moet maken over air B&B dan ga je toch ook kijken welke nota Amsterdam daarover heeft. Daar hebben we een motie voor gemaakt.

Ten tweede. In deze begroting heeft het college ons weten te verrassen met de enorme lastenverzwaring via OZB en belastingen voor de burgers en bedrijven in Veldhoven. Dat is lef hebben. Jarenlang de kiezer voorhouden dat de OZB niet omhoog mag en als je dan in het college zit onmiddellijk alles verhogen. Niet erg chique. Het CDA Veldhoven heeft er altijd naar gestreefd om de woonlasten gelijk te houden dus als OZB omhoog moet dan moeten andere belastingen als bijvoorbeeld de riool en afvalstoffenheffing omlaag. Dat is bij dit college niet het geval. Alles gaat omhoog. Ontzien van mensen en bedrijven die deze rekening niet kunnen betalen zien we ook niet terug en daar hebben we dus een vraag over.

Wij zijn niet principieel tegen de verhoging OZB want wij schuiven geen rekeningen door naar toekomstige generaties. Rentmeesterschap staat bij ons hoog in het vaandel. Wij staan wel voor gelijkblijvende evenwichtige woonlasten.

Een ander punt van zorg is het uitbreiden van de formatie. Een compacte overheid met veel ruimte voor de samenleving is ons gedachtengoed. Dat is met dit college niet het geval. Formatie wordt ook nog eens uitgebreid. Alles moet en alles kan.

Punt 3 We willen vooruit met Veldhoven zodat we deze plek onder de zon met trots kunnen doorgeven aan toekomstige generaties die daar dan weer gelukkig zijn. Daar gaan wij voor.

Dat betekent

Bouwen aan de samenleving.

Ervoor zorgen dat er betaalbare woonruimte  te vinden zijn voor eh … voor starters, voor senioren, voor zorgbehoevenden, voor expats, voor statushouders, voor singles, voor latters,voor rijken en voor armen … oh nee voor iedereen. Dat moet je maar durven.

CDA Veldhoven zegt Veldhoven gewoon voor iedereen.

En bouwen aan de samenleving is ook zorgen voor ontmoetingsplekken in de wijken en initiatieven uit de samenleving een kans geven. Pastoor Vekemans, voedselbank, de regiekamer en energiecoorperaties.  Hoef je niets aan te doen alleen een warm hart toe dragen.

En bouwen aan de samenleving is ook zorgen voor huisvesting van scholen want daar ga je als gemeente wel over.

Want het is natuurlijk logisch dat als een nieuwe wijk bouwt op het voormalige KI terrein dat er dan een geboortegolf komt, want dat is vruchtbare grond. En dat die babys dan een paar jaar later naar de opvang en naar een school in de buurt kunnen. Dat moet altijd zo gaan.

Mensen kiezen ervoor in Oerle te wonen en in de buurt naar school en kinderopvang te kunnen. Dat is belangrijk. En omdat daar niet in is voorzien (WAAROM NIET?) is de school voor de eerste 10 jaren te krap en zitten de peuters inmiddels in de lerarenruimte, gebeuren gesprekken met ouders op de gang en is er een wachtlijst van twee groepen voor kinderopvang. In de buurt naar school is goed voor later en voor de samenleving. Daar durven wij gerust tijdelijk wat extra geld voor te reserveren. Dan starten we het komende schooljaar weer goed. Wij wachten niet op een intergraal huisvestingsplan wij investeren nu in de toekomst.

Wij hebben even bekeken of het kan en wat het kost en komen daar later vandaag op terug.

Punt 4 Dan is er nog het parkeren. Waarom nu alsvast de opbrengst naar beneden bijstellen als het onderzoek nog niet is uitgevoerd. Dat gaat wel ver, dat is ook lef hebben. Wij geloven in een aantrekkelijker centrum door tariefsverlaging van parkeren maar hier mag de kost niet voor de baat uitgaan. Bovendien zijn er hier wel andere mogelijkheden om kosten en opbrengsten in evenwicht te houden.

Komen we ook nog op terug vandaag.

Afsluitend:

Voor nu drie vragen aan het college

1.       Welke alternatieven zijn er voor de OZB- en belastingverhoging en toename formatie?

2.       Hoe ontziet u inwoners en bedrijven die de verhogingen niet kunnen opbrengen?

3.       Ziet u mogelijkheden om andere belastingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing te laten dalen zodat woonlasten gelijk blijven?

 

Tot zover Veldhoven gewoon voor iedereen. Was getekend. CDA Veldhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.