13 november 2019

Algemene beschouwingen 2019

Spreektekst algemene beschouwingen 2019

Later als ik groter ben … wordt ik  Zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd in een zij aan zij maatschappij

Als mensen vragen Wat wil je later worden? Dan is dat nogal een lastige vraag. En wat wil je voor je kinderen? Ik zeg: Dat ze zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd zijn. Dat is toch een mooie basis voor geluk.  Bewust van je eigen talenten en beperkingen, bewust van je omgeving en je eigen impact daarop,  zelfverzekerd en zelfstandig keuzes maken. Dat willen wij ook voor Veldhoven. Op weg naar zelfstandigheid haalde mijn dochter haar rijbewijs vorige maand en toen ik dat ooit deed was een belangrijke levenles die ik leerde kijk niet alleen op de meters kijk door de voorruit. Kijk niet naar het puntje van de moterkap maar kijk verder vooruit dan zie je meer aankomen en kun je beter anticiperen.  

En dat is nou precies wat Veldhoven mist. Die blik vooruit. En die hebben we zo hard nodig bij onze 100-jarige gemeente: proactief en toekomstgericht. 

Oke op het sociaal domein daar worden belangrijke en goede stappen gezet. Wij zijn heel enthousiast over de omgekeerde toets en de verschuiving van specialistische zorg naar basis voorzieningen. Het college krijgt daarvoor een dikke pluim.  

Op het gebied van wonen, scholen, voorzieningen en cultuur zien we die blik veel minder eigenlijk te weinig.

Kunnen we een stedelijk lint uitwerken zodat toekomstige woningbouwlocaties zichtbaar worden. Nieuwe woonvormen voor alle generaties stimuleren en meer doen met tijdelijke huisvesting? Het is nu de tijd om plannen te maken en deze te realiseren als het economisch weer wat tegenzit. Leg het klaar.

Laten we de visie op samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en educatie doorzetten. Toekomstbestendig maken zonder steeds alleen geld bij alle instellingen te gooien.

En kom eindelijk eens met het langverwachte IHP. Kent u die mop van het IHP voor Veldhoven? Het kwam niet. Voor ons valt dit in de categorie onacceptabel. Wij hebben een motie waarin we een termijn stellen. Want ons geduld is echt op. Kinderen moeten in hun buurt naar school, zeker als er een nieuwe wijk in ontwikkeling is. Dat geeft binding en cohesie in de samenleving. In een samenleving die verandert blijft de wijk belangrijk.  

Iets meer zelfbewust en zelfverzekerd graag. Het boek Slim Zand maakt duidelijk wat Veldhoven is en wat het kan worden. Laten we daar wat mee doen. 

Even nog over zelfstandigheid. Zelfstandig zijn is een keuze. Een belangrijke keuze voor Veldhoven. Een keuze die het rechtvaardigt om een theater, zwembad, bibliotheek, muziekschool, museum etc. te  willen hebben. En dus ook te moeten betalen. Het is niet anders. Daar moeten we consequent in zijn. 

Daar waar we taken uitbesteden en dat zal altijd moeten, wordt het als autonome gemeente wel hoog tijd om als gemeenteraad een belangrijke positie in te gaan nemen bij de gemeenschappelijke regelingen. Noblese Oblige. Om daar zelfbewust en zelfverzekerd keuzes te maken in het belang van Veldhoven. De raad moet er over willen gaan. Zich goed informeren, adviseren en het college controleren. We hebben daar een motie over. Een raadscommissie voor GR-en dan gaan we samen vooruit.

Het komende jaar maken we plannen voor de viering van 100 jaar Veldhoven. Het is een uitstekende gelegenheid om met elkaar de balans op te maken over wat was, wat is en wat wordt. Vooral die blik vooruit heeft onze aandacht. Voor de toekomst, voor de toekomstige generaties. 

Bij alles wat we het komende jaar gaan ondernemen zullen wij vragen naar de blik vooruit. En als u het ons vraagt of eigenlijk als wij het college vragen om vooruit te kijken dan bedoelen we

 Dat mogelijkheden voor volwasseneneductie moeten blijven bestaan, niet dat de parasol moet blijven bestaan. Er zijn alternatieven om het huidige cursusaanbod voort te zetten daar zijn wij zeker van. Niet de cursisten in de kou maar de instelling ter discussie stellen dat mag. Mensen zij aan zij.

We bedoelen ook dat de toeristisch recreatieve informatieverstrekking moet blijven bestaan, niet dat de VVV instelling moet blijven. Er zijn alternatieven te bedenken. Niet de toeristen en reacreanten in de kou maar de instelling ter discussie. Mensen zij aan zij.

Wij denken, dat één stichting kunst, cultuur en educatie Veldhoven 365 ook heel goed kan. Wij hebben niet voor alles gebouwen en directeuren nodig. Door het samengaan kan de kwaliteit en effectiviteit verbeterd worden. Misschien kunnen de kosten dan wel omlaag.

We bedoelen ook dat verbroedering en saamhorigheid moet blijven bestaan rondom kermissen maar niet dat alles moet blijven zoals het is of was. In goed overleg met elkaar komen we er toch wel uit zeker. Mensen zij aan zij. 

Dus college en raad onze oproep we moeten vooruit denken, Veldhoven voor Veldhoven zij aan zij. Of het financieel kan? Wij vertrouwen erop dat de wethouder financien de schatkist goed bewaakt en ons zal behoeden voor onverstandige keuzes. De vraag die bij ons opkomt is of een toename van de bijdrage gemeentefonds niet heel optimistich is ingeschat.

Maar later als ik groter ben … blijf ik 

Zelfstandig Zelfbewust en Zelfverzekerd in een zij aan zij maatschappij dat is Veldhoven

Marionne van Dongen fractievoorzitter CDA Veldhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.