18 april 2018

brief aan de onderhandelaars van VVD, GBV en PvdA

Veldhoven 18 april 2018

 

Beste Daan, Mariënne en Jeroen

Na afloop van de verkennende  gesprekken over de coalitievorming is de mogelijkheid geboden aandachtspunten aan te reiken voor het coalitieprogramma. Hiervan maken wij graag gebruik.

Het geeft jullie en ons ook haakjes voor een goed gesprek in de komende jaren.

Waar wij als CDA Veldhoven de komende jaren graag aandacht aan gaan besteden en wat wij graag iets terugzien in het coalitieprogramma laat zich samenvatten in vier punten:

1. Versnelling van de woningbouw en uitgifte van gronden  voor woningen en bedrijven met als doel een passende woon- en werkruimte voor alle huidige en toekomstige inwoners van Veldhoven en met als nevendoel verbetering van de financiele positie van Veldhoven. Hierbij tekenen wij aan dat een uitwerking van de woonvisie per wijk onze voorkeur heeft. Waarbij rekening gehouden wordt met demografische en sociaal economische ontwikkelingen en waarbij ontmoeten en zorg dichtbij aandacht krijgt in elke wijk van Veldhoven.

2. Een groene omgeving waar veilig gesport, gefietst en gewandeld kan worden. Dat betekent uitstekende sportvoorzieningen en zoveel mogelijk vrijliggende fiets- en wandelpaden met veilige oversteken, zodat bewegen gestimuleerd wordt. Daarbij niet vergeten: aandacht voor wegen en wandelpaden in het buitengebied.

3. Initiatieven van burgers belonen. Waar kansen zijn om de gemeentelijke organsatie compacter te maken en de samenleving sterker te maken door burgerinitiatieven te belonen willen wij deze ondersteunen. hIerbij moet gedacht worden aan de kledinginzameling door het pastoor Vekemansfonds en zinnige herbetemming van cultureel erfgoed in het belang van de samenleving.

4. Regionale samenwerking met als doel als regio samen sterk te zijn. Daarbij moet aandacht uitgaan naar het leggen van de verbindingen. Zowel fysiek m.b.t. wegennet (wandel, fiets, ov, auto, trein) als op het vlak van evenementen (glow, design, Cult en Tumult, technology, Kempenrally etc.) en voorzieningen (theater, sport, glasvezel etc.).

Wij wensen jullie veel succes en wijsheid bij het samenstellen van het programma.

Wij vertrouwen op een prettige samenwerking en zijn uiteraard altijd bereid één en ander mondeling toe te lichten.

 

Namens fractie CDA Veldhoven

Marionne van Dongen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.