13 april 2017

De broedende kip

De paastijd is een mooie tijd en naast het wonder van de opstanding van Jezus doet de tijd op een of andere manier ook altijd denken aan kippen en eieren.

In de commissievergadering, die vooraf ging aan de raadsvergadering in maart, maakte Ton Bolsius een opmerking over het koekoeksei in het nest van de broedende kip. Met de kip werd het college van Veldhoven bedoeld en het ei was het plan van de werkgroep behoud zwembad. Hij riep in zijn bijdrage het college van Veldhoven en in het bijzonder de verantwoordelijke wethouder op, om het koekoeksei met liefde uit te broeden, als ware het een eigen ei en het koekoeksjong te beschermen, als ware het een eigen jong. Hiermee wilde Ton benadrukken dat de werkgroep goed werk had geleverd met het opstellen van een plan dat haalbaar en in samenspel met de betrokkenen was opgesteld. Precies zoals het CDA dat in aanvang bij het eerste plan door het college graag had gezien.

Ton gaf ook nog aan, dat er onnodig veel tijd is verloren bij het maken van plannen voor een nieuw zwembad voor Veldhoven en dat is waar. Gelukkig ligt het initiatief wel weer daar waar het hoort, bij de samenleving en de betrokkenen. Met vertrouwen kijkt de fractie naar de werkgroep voor de uitvoering en naar de wethouder met betrekking tot de financiële haalbaarheid. Met vertrouwen dat nu daadwerkelijk ook alle betrokkenen zullen worden meegenomen bij de realisatie van het zwembad voor Veldhoven.  Op dit moment is het stil, er wordt gewerkt aan iets moois.

Broedende kippen hoor je niet te storen. Toch is de CDA fractie benieuwd wanneer het ei is uitgebroed. Mocht het te lang duren, dan zullen we toch voorzichtig gaan kijken.

Wij wensen u allen een vrolijk Pasen toe.

Marionne van Dongen,

steunfractielid CDA Veldhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.