26 oktober 2018

Vragen staat vrij

Voor de komende raadsvergadering heeft de CDA fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

 

  • Graag een reactie en toelichting op de constatering in de krant dat de toewijzing van huishoudelijk hulp door de gemeente Veldhoven niet conform wet- en regelgeving is. Indien mogelijk ook een voorgenomen aanpak vanuit de gemeente op dit punt
  • Graag een toelichting op het proces en het besluit m.b.t. de vestiging van een Action in Veldhoven. Graag helderheid over de vervolgstappen met betrekking tot een vestiging van Action op een andere locatie in Veldhoven (wel of geen Action en waar wel en waar niet)  en de komst van woningbouw aan de Dreef.

Wij zullen tevens kritisch zijn op het punt van de ontwikkelvisie Huysakkers. Met name het aantal woningen en het bedrijvenlint baren ons zorgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.