23 oktober 2018

Bereikbaarheidsagenda 2017 - 2030

In de raadsvergadering van 23 oktober heeft de CDA fractie vóór het voorstel gestemd met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda 2017-2030. 

Waarom vindt het CDA deze agenda belangrijk?

De bereikbaarheidsagenda staat ten dienste van de Brainportregio en daarmee ook ten dienste van Waalre. Verkeer is grensoverschrijdend en bereikbaarheid is volgens het CDA niet los te zien van leefbaarheid. Uiteraard ligt voor Waalre de focus op de N69, maar wij zijn een speler in het centrum van de regio en de regionale bereikbaarheid heeft daarom automatisch invloed op de bereikbaarheid van Waalre.

Het is de kracht van Waalre om “intensief en effectief samen te werken in de regio op thema’s die de lokale gemeenschap overschrijden. We zijn een betrokken en betrouwbare partner voor medeoverheden en andere regionale partners.“

Bereikbaarheid is voor het CDA bij uitstek een thema om onze regionale betrokkenheid en betrouwbaarheid te laten zien.

Het CDA kan zich prima vinden in de voorgestelde cofinanciering. Die geeft voor ons ook duidelijk invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben als gemeenten en provincie voor de bereikbaarheid. 

Samengevat:

Voor Waalre, de Livingroom van Brainport, vindt het CDA het belangrijk om bereikbaar te zijn en te blijven. Net als in 2016 zien wij de schaal van de 21 gemeenten als het geschikte verband om deze problemen aan te pakken. Door deel te nemen blijft Waalre een betrokken en betrouwbare regionale partner.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.