08 januari 2019

Verkoop Klooster

Opnieuw heeft de raad vanavond gesproken over het Klooster. Er ligt een voorstel voor de verkoop waarin ruimte blijft voor de verenigingen en een sociale invulling wordt gegeven aan de rest van het gebouw. Het CDA kan zich vinden in dit voorstel.

Het voorstel biedt voor tien jaar onderdak voor de verenigingen, op de voor hen vertrouwde locatie. De zalen gaan er wel anders uit zien. Maar zoals het nu is, met zoveel leegstand is openhouden niet mogelijk. Daarnaast komt er een initiatief met een sociale component, namelijk huisvesting voor dementerende ouderen en voor jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis.

Maar we verkopen het Klooster voor een lager bedrag dan de waarde als we het leeg op de markt zetten. En daarmee komen we aan bij één van de vragen van vanavond: Weegt dit bedrag op tegen de maatschappelijke meerwaarde van het openhouden van het Klooster?

In juli 2018 heeft de raad unaniem het volgende besluit genomen: “Het college opdracht te geven om over te gaan tot de verkoop van het Klooster met bijbehorende invulling volgens het voorstel van Futuris”. De huidige verkoopprijs was ook in dit voorstel opgenomen.

Het CDA vindt dat het huidige voorstel het minst slechte alternatief is. En daarmee wegen ook de kosten op tegen de maatschappelijke meerwaarde. Wel moeten we voor ogen houden dat we over zeven jaar, in 2026 dus, samen met de verenigingen gaan zoeken naar alternatieven.

De exploitant van het nieuwe Klooster roepen we op om de komende tien jaar ook open te blijven voor nieuwe huurders. En de verenigingen roepen we op om de komende tien jaar ook in het Klooster te blijven. Wij zorgen dat het dak van het klooster beschikbaar blijft, de verenigingen zorgen dat het gebruikt wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.